Anhui
Fu Yujie, Fridge
Male
Hefei No.1 High School
Grade 2
Li Yikun
Male
Hefei No.6 High School
Grade 2
Wu Di
Female
Hefei No.6 High School
Grade 2
Zhang Jiachen
Male
Anqing No.1 Middle School
Grade 2
Beijing
Chen Yuanchong
Male
The High School Affiliated to Beijing Normal University
Grade 2
Duan Xingyi, Coco
Female
Beijing No.4 High School
Grade 2
Hao Rui
Male
Beijing 101 Middle School
Grade 2
Huang Ruizhe, Alice
Female
The High School Attached to Tsinghua University
Grade 2
Jiang Tianxing, Alexander
Male
The High School Attached to Tsinghua University
Grade 2
Kang Mengbo, Marvin
Male
Beijing No.12 High School
Grade 2
Tian Liu
Female
Beijing 101 Middle School
Grade 2
Peng Yishen, Sharon
Female
Beijing No.12 High School
Grade 2
Wang Luxuan
Female
The High School Affiliated to Beijing Normal University
Grade 2
Wang Yuqian, Lily
Female
The High School Attached to Tsinghua University
Grade 2
Wu Nan, Sally
Female
The High School Attached to Tsinghua University
Grade 2
Zhang Jun, Gerlach
Female
The Affiliated High School of Peking University
Grade 2
Gansu
Fan Peiqi, Ailsa
Female
The High School Attached to Northwest Normal University
Grade 2
Xiao Zerui, May
Female
The High School Attached to Northwest Normal University
Grade 2
Guangdong
Chen Zijun, Ivy
Female
Guangzhou Zhixin High School
Grade 2
He Yixuan, Sheryl
Female
Guangdong Experimental High School
Grade 2
Li Zizhe
Male
Guangzhou Zhixin High School
Grade 2
Liu Xinming
Female
Guangdong Experimental High School
Grade 2
Xu Jin
Male
Zhuhai No.1 High School
Grade 2
Yang Hongkang
Male
Shenzhen Middle School
Grade 2
Zhou Yineng, Sammy
Male
Shenzhen Middle School
Grade 2
Guangxi
Liao Chenyu
Female
Liuzhou High School
Grade 2
Qin Yuxin
Male
Liuzhou High School
Grade 2
Yu Si, Sybil
Female
Liuzhou High School
Grade 2
Guizhou
Li Junyu, Jackie Cameron
Male
Guiyang No.1 High School
Grade 2
Hainan
Li Zixuan
Female
Hainan Middle School
Grade 2
Yu Wen, Wendy
Female
Hainan Middle School
Grade 2
Hebei
Qi Guoxu, Black
Male
Hengshui High School
Grade 2
Yu Yanghuan
Female
Shijiazhuang No.2 Middle School
Grade 2
Heilongjiang
Wang Sixu
Male
Harbin No.3 High School
Grade 2
Henan
Cheng Bairu
Female
Zhengzhou No.1 Middle School
Grade 2
Yu Qingzhao
Male
Zhengzhou Foreign Language School
Grade 2
Jiangsu
Cai Zijun
Female
Jiangsu Changzhou Senior High School
Grade 2
Shen Xiyan, Sian
Female
Jiangsu Province Tianyi High School
Grade 2
Jilin
Li Qing, Sabrina
Female
High School Attached to Northeast Normal University
Grade 2
Li Yanchang, Sophie
Female
High School Attached to Northeast Normal University
Grade 2
Liu Xuyang
Male
High School Attached to Northeast Normal University
Grade 2
Xu Borui
Male
Jilin No.1 High School
Grade 2
Zhao Xiaoxuan, Jenny
Female
High School Attached to Northeast Normal University
Grade 2
Liaoning
Chen Tongqing, Angelina
Female
Liaoning Province Shiyan High School
Grade 2
Diao Yunxiao, Eddy
Male
Liaoning Province Shiyan High School
Grade 2
Hao Yuejun, Victor
Male
Dalian No.24 High School
Grade 2
Ma Zhehao, Carol
Female
Northeast Yucai School
Grade 2
Yao Liang
Female
Dalian No.24 High School
Grade 2
Shaanxi
Cao Qinhao, Phil
Male
The High School Affiliated to Shaanxi Normal University
Grade 2
Guo Yifan, Alex
Male
Xi’an Gaoxin No.1 High School
Grade 2
Lei Yuqing, Alice
Female
The High School Attached to Shaanxi Normal University
Grade 2
Peng Jiahui
Female
The High School Affiliated to Xi’an Jiaotong University
Grade 2
Song Xiyue, Cindy
Female
The High School Affiliated to Xi’an Jiaotong University
Grade 2
Shandong
Hu Jing, Rocky
Male
The High School Affiliated to Xi’an Jiaotong University
Grade 2
Ma Qiurui, Gary
Male
Qingdao No.2 Middle School of Shandong Province
Grade 2
Xie Yikang, Kevin Graham
Male
Qingdao No.2 Middle School of Shandong Province
Grade 2
Zhang Yueran, Erin
Female
Qingdao No.2 Middle School of Shandong Province
Grade 2
Zheng Lingyu
Female
Shandong Zibo Experimental High School
Grade 2
Zhu Kaiwen, Kevin
Male
Shandong Experimental High School
Grade 2
Shanghai
Chen Yaning, Chris
Female
No.2 Secondary School Attached to East China Normal University
Grade 2
Cheng Yifei, Joey
Female
Shanghai Gezhi Senior High School
Grade 2
Guo Kaiyu, Kelly
Female
High School Affiliated to Fudan University
Grade 2
Li Shuyan, Zoey
Female
No.2 Secondary School Attached to East China Normal University
Grade 2
Mao Jie
Female
No.2 Secondary School Attached to East China Normal University
Grade 2
Song Sijia, Eloise
Female
High School Affiliated to Shanghai Jiao Tong University
Grade 2
Wang Jiaqi
Female
High School Affiliated to Fudan University
Grade 2
Wu Jiahao
Male
Shanghai Gezhi Senior High School
Grade 2
Xing Zilu, Lulu
Female
No.2 Secondary School Attached to East China Normal University
Grade 2
Xu Xinming, Coco
Female
High School Affiliated to Fudan University
Grade 2
Shanxi
Han Jianing, Jerry
Male
The Affiliated High School of Shanxi University
Grade 3
Yang Tianrui, Lucy
Female
The Affiliated High School of Shanxi University
Grade 3
Sichuan
Liao Yue, Landy
Female
Chengdu No.7 High School
Grade 2
Zhou Xingyu, Mike
Male
Chengdu No.7 High School
Grade 2
Tianjin
Li Peishan, Annie
Female
Tianjin No.1 High School
Grade 2
Li Yifan, Jenny
Female
Tianjin Foreign Languages School
Grade 2
Meng Fanyin, Apple
Female
Tianjin Nankai Middle School
Grade 2
Wang Shuyang
Male
Tianjin Yaohua High School
Grade 2
Wang Zhiheng, Alan
Male
Tianjin Foreign Languages School
Grade 2
Xinjiang
Xie Yishi, Amo
Female
Xinjiang Urumqi No.1 Senior High School
Grade 2
Yunnan
Xu Zhanghang
Male
Qujing No.1 Middle school
Grade 2
Xu Zhongli
Male
The High School Affiliated to Yunnan Normal University
Grade 2
Zhejiang
Liu Nuo, Ivy
Female
Zhejiang Wenzhou High School
Grade 2